Skontaktuj się z nami  

Nasze Zrealizowane Projekty B+R, Współfinansowane
z Funduszy Europejskich

 

Firma Clickray posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych oraz doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R. Jest to związane z profilem i metodologią prowadzenia działalności. ClickRay opiera wszystkie swoje produkty na wytwarzanym wewnątrz organizacji know-how, czyli są to stricte prace badawcze, natomiast przy wdrażaniu czasami posiłkuje się zewnętrznymi narzędziami. Od początku swojej działalności, ClickRay działa w branży związanej z nowoczesnymi technologiami informatyczno - komunikacyjnymi. 


W celu sprostania oczekiwaniom naszych klientów, ClickRay prowadzi projekty BR, które mają na celu podnieść konkurencyjność spółki poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów cyfrowych typu MarTech. W latach 2017- 2021 spółka prowadziła szereg projektów badawczych jak również rozwojowych, współfinansowane przez fundusze europejskie. W pozyskaniu dotacji pomogła nam firma doradcza, Sekwencja.

"Zakup usługi proinnowacyjnej w celu wdrożenia nowej usługi w firmie ClickRay automatyzującej procesy walidacji stron."

Celem projektu było wdrożenie nowej usługi w modelu SaaS służącej do automatyzacji procesu weryfikacji stron internetowych w zakresie poprawności wyświetlania treści i grafik na różnych urządzeniach mobilnych, systemach operacyjnych i przeglądarkach. Dzięki usłudze wzrośnie jakość i szybkość testowania stron.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 44 550,00 PLN

Fundusze Europejskie logo     Małopolska logo     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo

 

,,Opracowanie unikatowego mechanizmu renderowania w celu stworzenia prototypu usługi BrowserSpot.”

Celem projektu było wprowadzenie przez ClickRay na rynek nowej usługi BrowserSpot dostępnej w chmurze obliczeniowej SaaS, służącej do automatycznego weryfikowania poprawności wyświetlania witryn internetowych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 951 022,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 472 642,50 PLN

Fundusze Europejskie logo     Małopolska logo     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem unikatowego mechanizmu renderowania celem świadczenia nowej usługi BrowserSpot.”

Celem projektu był zakup proinnowacyjnych usług doradczych, które umożliwią skuteczne wdrożenie innowacji technologicznych w firmie. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty usługi w oparciu o narzędzie BrowserSpot oraz automatyzacja procesu walidacji witryn internetowych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 386 712,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 220 080,00 PLN

Fundusze Europejskie logo    PARP-logo-RGB-duze     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo

,,Zakup usług proinnowacyjnych i środków trwałych związanych z wdrożeniem usługi testowania aplikacji i oprogramowania świadczonej w formie Live test z wykorzystaniem technologii streamingu.”

Celem projektu był zakup usług proinnowacyjnych i środków trwałych, które umożliwią wdrożenie innowacji technologicznych w firmie. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty usługi świadczonej w formie Live test, która umożliwi użytkownikom testowanie responsywności aplikacji webowych i mobilnych, programów i oprogramowania na fizycznych urządzeniach z wykorzystaniem technologii streamingu.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 895 915,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 460 095,00 PLN

Fundusze Europejskie logo     PARP-logo-RGB-duze     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo

Testujemy Internet, jedna strona po drugiej.

Dowiedź się więcej