Skontaktuj się z nami

Projekty Badawczo - Rozwojowe

Aktualne Projekty

Umów się na BEZPŁATNĄ konsultację Skontaktuj się z nami

Wielokanałowa Aplikacja z Nowoczesnym Web-owym Interfejsem dla Prostego Przetwarzania Zapytań Klientów oraz Realizacji Wewnętrznych Zadań w Firmie.

 

Zaplanowany do przeprowadzenia projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu wprowadzenie przez ClickRay na rynek nowej usługi to rozwiązanie nowej generacji w zakresie obsługi klienta, przeznaczone m.in. dla przedsiębiorstw korzystających z HubSpot CRM/CMS, które chcą umożliwić lub usprawnić cyfrową komunikację, dystrybucję faktur oraz informacji związanych z rozliczeniem swoich klientów. Portal Klienta dla firm korzystających z HubSpot CRM / CMS zarządzany z HubSpot CRM w chmurze obliczeniowej SaaS, która:

  • Zautomatyzuje proces obsługi klienta poprzez udostępnienie panelu do zarządzania relacjami z klientem online w formie usługi SAAS gdzie klient będzie mógł się bezpiecznie zalogować z wykorzystaniem Dwuetapowego Procesu Uwierzytelniania (Two-Factor Authentification) oraz będzie mógł ustalić wszelkie formalności związane z wyborem usługi/produktu, dokonania płatności, pobrania historycznych dokumentów księgowych oraz uzyskania pomocy technicznej w formie “Help Desk”.
  • Udostępni nowe funkcje w HubSpot CRM takie jak dwuetapowy proces uwierzytelniania, możliwość tworzenia oraz modyfikowania kont użytkownika.
  • Połączy HubSpot z ERP: Kolejną innowacją na skalę światową jest dwustronne połączenie z systemem ERP do wyświetlania produktów na stronie (e-commerce) oraz dostarczanie historycznych dokumentów księgowych do pobrania.

Dostępne na rynku rozwiązania nie pozwalają na zautomatyzowanie procesu obsługi klienta, w bezpieczny sposób z wykorzystaniem HubSpot CRM jako centralnego miejsca na zarządzanie relacjami z klientem. Natywne rozwiązanie HubSpot posiada jedynie prosty system uwierzytelniania użytkowników działający na podstawie zaproszenia e-mail. Nie daje możliwości użytkownikowi na stworzenie oraz zarządzanie danymi w swoim koncie. Nie posiada również dwuetapowego procesu uwierzytelniania, co nie pozwala na uwierzytelnianie użytkowników w bezpieczny sposób co tworzy obawy gdyż projekt przewiduje przesyłanie wrażliwych danych finansowych jak również płatności online z wykorzystaniem kart płatniczych. Dodatkowo system HS nie posiada front-endu aplikacji (widoku użytkownika/klienta) który musi być zaprojektowany i zaprogramowany. HubSpot Customer Facing Ticket Portal nie jest wystarczający do budowania i utrzymywania dobrej obsługi klienta, ponieważ posiada wiele limitów, w tym:

  • Zamknięte zgłoszenie nie może być ponownie otwarte, gdy klient odpowiada na zgłoszenie w czat-cie po jego zamknięciu, co oznacza, że odpowiedź może zostać pominięta.
  • Klienci nie mogą przeglądać swoich otwartych lub wcześniejszych zgłoszeń.
  • System HubSpot nie pozwala na komunikację z klientem bezpośrednio na portalu na stronie internetowej, który jest chronionym hasłem (Membership Area).
  • W systemie HubSpot trudno jest określić, kto odpowiada za każdą wiadomość e-mail, więc skrzynka odbiorcza zespołu może być chaotyczna.

Projekty Badawczo-Rozwojowe


ClickRay realizuje innowacyjne strategie, które mają za cel wspieranie rozwoju programów komputerowych na polskim rynku. Projekty B+R charakteryzują się dokładnymi i obszernymi badaniami wszczętymi po to aby uzyskać nową wiedzę w zakresie danej działalności. ClickRay posiada doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażaniu wyników prac B+R w środowisku wirtualnym. Jednym z głównych wyników prac B+R jest wprowadzenie na rynek nowej usługi pt. “BrowserSpot” służącej do automatycznego weryfikowania poprawności wyświetlania witryn internetowych.


WYSTRZEL SWÓJ BIZNES W STRONĘ MAKSYMALIZACJI PRZYCHODÓW

3 2 1 ... START!